Προδιαγραφή απαιτήσεων από το λογισμικό

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Προδιαγραφή απαιτήσεων από το λογισμικό (EL)

Βεσκούκης, Βασίλειος (EL)
Veskoukis, Vassilios (EN)

Καπαντώνη, Κλειώ (EL)
Αγγελοπούλου, Ιωάννα (EL)
Καλλές, Δημήτριος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kapantoni, Kleio (EN)
Kalles, Dimitrios (EN)
Angelopoulou, Ioanna (EN)

Σκοπός του κεφαλαίου είναι ο ορισμός της έννοιας της απαίτησης από το λογισμικό και η παρουσίαση διαδικασιών προσδιορισμού και τρόπων περιγραφής τέτοιων απαιτήσεων, ακολουθώντας την προσέγγιση της δομημένης ανάλυσης και με χρήση διεθνών προτύπων που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Εννοιες κλειδιά • Μηχανική απαιτήσεων • Απαίτηση από το σύστημα • Απαίτηση από το λογισμικό • Δομημένη ανάλυση • Διάγραμμα ροής δεδομένων • Διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων • Διάγραμμα μετάβασης καταστάσεων • Λεξικό δεδομένων (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (EL)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (EL)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (EL)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (EL)
ΠΡΟΤΥΠΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (EL)
Software Development (EN)
Software Standards (EN)
Software Engineering (EN)
Information Systems (EN)
Object-oriented Analysis And Design (EN)
Structured Analysis And Design (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)