Χρήση, Σχεδιασμός και Επιλογή Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Χρήση, Σχεδιασμός και Επιλογή Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου (EL)

Τσιάτσος, Θρασύβουλος Κωνσταντίνος (EL)
Tsiatsos, Thrasyvoulos Konstantinos (EN)

Τέγος, Στέργιος (EL)
Μπούρας, Χρήστος (EL)
Δημητριάδης, Σταύρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Μαυρίδης,Απόστολος (EL)
Mavridis, Apostolos (EN)
Kallipos (EN)
Dimitriadis, Stavros (EN)
bouras, Christos (EN)
Tegos, Stergios (EN)

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο έχει σαν στόχο την παρουσίαση διαφορετικών τρόπων χρήσης των ΕΠΔ παρουσιάζοντάς τα υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες (ιδρυματική, δασκαλοκεντρική, μαθητοκεντρική καθώς και υπό διάφορες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Παρουσιάζονται καλές πρακτικές ενσωμάτωσης Web 2.0 εργαλείων και συγκεκριμένα εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (όπως ιστολόγια, wikis, κ.λπ.) για την υποστήριξη ΕΠΔ. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας και του πλήθους των πλατφόρμων υποστήριξης ΕΠΔ η ανάγκη μια αποτελεσματικής μεθοδολογίας επιλογής ΕΠΔ είναι επιτακτική. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο κάνει επισκόπηση διαδικασιών επιλογής ΕΠΔ και παρουσιάζει συγκεκριμένα παραδείγματα.Τέλος, παρουσιάζεται ένα πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης ΕΠΔ βασισμένο σε μεθοδολογίες τεχνολογίας λογισμικού και στην UML. H παρουσίαση συνοδεύεται από παραδείγματα εφαρμογής και την παρουσίαση παιδαγωγικών σχεδιάσεων με περιπτώσεις χρήσης (use cases). Ενδεικτικό πλήθος σελίδων: 40 Ενδεικτικό πλήθος εικόνων: 5 Ενδεικτικό πλήθος πινάκων: 5 {Το παρόν κεφάλαιο δεν έχει ολοκληρωθεί.Θα προστεθεί στην επόμενη έκδοση} (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΩΝ (EL)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΑΣ (EL)
ΗΤΜΛ (EL)
ΗΤΜΛ5 (EL)
ΨΣΣ (EL)
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΕΡΓΑΛΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (EL)
ΠΗΠ (EL)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΧΡΗΣΤΑΣ (EL)
ΨΑΣΨΑΔΙΝΓ ΣΤΥΛΕ ΣΗΕΕΤΣ (EL)
ΦΟΡΜΕΣ (EL)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (EL)
ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΧΕΔΑΣΗΣ (EL)
ΜΥΣΛ (EL)
ΘΕΩΡΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (EL)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (EL)
ΘΜΛ (EL)
ΣΧΕΔΙΟΚΝΗΣΗ (EL)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (EL)
ΣΙΚΙΣ (EL)
ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. (EL)
ΕΥΦΥΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (EL)
ΓΛΩΣΣΑ ΠΗΠ (EL)
ΜΟΡΦΟΠΟΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΔΑΣ (EL)
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΔΕΣ (EL)
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΑ (EL)
ΑΠΑΨΗΕ (EL)
Forms (EN)
Intelligent Tutoring Systems (EN)
Learning Theories (EN)
HTML (EN)
Usability Evaluation (EN)
Educational Content Evaluation. (EN)
Real-time Protocols (EN)
Web Page Formatting (EN)
Data Structure (EN)
Virtual Learning Environments (EN)
Website Design Layout (EN)
Dynamic Websites (EN)
Databases (EN)
MySQL (EN)
Wikis (EN)
PHP Programming Language (EN)
CSS (EN)
Communication Protocols (EN)
Blogs (EN)
Cascading Style Sheets (EN)
Apache (EN)
Social Networking Tools (EN)
Educational Software Evaluation (EN)
Educational Standards (EN)
Internet Based Learning/educational Environments (EN)
Collaborative Systems Architectures (EN)
UML (EN)
Educational Technology (EN)
HTML5 (EN)
Animation (EN)
Website Formatting (EN)
Adaptive Hypermedia Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)