ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ (EL)

Συλαίος, Γεώργιος (EL)
Μουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Moutsopoulos, Konstantinos (EN)
Sylaios, Georgios (EN)

Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Καράμπας, Θεοφάνης (EL)
Κόκκος, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kokkos, Nikolaos (EN)
Kallipos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)

Το κεφάλαιο θα διακρίνεται σε δύο υποκεφάλαια: 1. αναλυτικές λύσεις και 2. αριθμητικές λύσεις. Θα παρουσιαστούν αναλυτικές λύσεις για το πρόβλημα της μόνιμης ροής, τόσο για το πρόβλημα της άντλησης νερού από μία μόνο γεώτρηση όσο και για το πρόβλημα πολλαπλών γεωτρήσεων, όπως και για τη περίπτωση ύπαρξης ποταμών και γεωτρήσεων ή αδιαπέρατων ορίων και γεωτρήσεων. Για τη περίπτωση της μη-μόνιμης ροής θα παρουσιαστεί η λύση του Theis. Θα δοθούν αριθμητικά σχήματα για την επίλυση της μονοδιάστατης και δισδιάστατη υπόγειας ροής, τόσο για τη περίπτωση ύπαρξης φρεάτιου υδροφορέα όσο και για τη περίπτωση υδροφορέα υπό πίεση. Θα παρουσιαστούν αριθμητικά σχήματα για την επίλυση του δισδιάστατου προβλήματος, με έμφαση στη χρήση πεπλεγμένων μεθόδων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (EL)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΡΟΩΝ (EL)
Fluid Flow Models (EN)
Pollutants Dispersion (EN)
Applied Fluid Mechanics (EN)
Water Resources Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)