Επικύρωση Βιοαναλυτικών Μεθόδωv

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Επικύρωση Βιοαναλυτικών Μεθόδωv (EL)

Γηρούση, Στέλλα (EL)
Σαμανίδου, Βικτωρία (EL)
Θεοδωρίδης, Γεώργιος (EL)
Ζαχαριάδης, Γεώργιος (EL)
Ζώτου, Αναστασία Στέλλα (EL)
Theodoridis, Georgios (EN)
Zotou, Anastasia Stella (EN)
Girousi, Stella (EN)
Zachariadis, Georgios (EN)
Samanidou, Viktoria (EN)

Γκίκα, Ελένη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Gkika, Eleni (EN)

Επικύρωση των αναλυτικών μεθόδων σε μελέτες βιοισοδυναμίας και γενικότερα των βιοαναλυτικών μεθόδων απαιτείται έλεγχος διαφόρων παραμέτρων όπως: Ακρίβεια, Πιστότητα, Ευαισθησία, Ειδικότητα, Σταθερότητα κλπ. Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται συνοπτικά οι κυριότερες παράμετροι που αφορούν στην επικύρωση των βιοαναλυτικών μεθόδων. Δίνονται παραδείγματα από τις οδηγίες του FDA για επικύρωση βιοαναλυτικών μεθόδων (LC-MS/MS, ELISA). (10-12 σελίδες) (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ (EL)
ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ (EL)
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (EL)
ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗ (EL)
ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ (EL)
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (EL)
ΜΕΤΑΒΟΛΟΜΙΚΗ (EL)
ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (EL)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (EL)
Metabolomics (EN)
Toxicology (EN)
Bioanalysis (EN)
Biopharmaceutical Analysis (EN)
Genomics (EN)
Proteomics (EN)
Biological Samples (EN)
Biosensors (EN)
Systems Biology (EN)
Analytical Techniques (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)