Σύσταση καὶ ὀργάνωση ἑλληνικῶν κοινοτήτων στὴ Ρουμανία. Ἡ περίπτωση τοῦ Τζιούρτζιου καὶ τῆς Τουλτσέας (β΄ μισὸ 19ου αἰ.)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Mnimon  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Σύσταση καὶ ὀργάνωση ἑλληνικῶν κοινοτήτων στὴ Ρουμανία. Ἡ περίπτωση τοῦ Τζιούρτζιου καὶ τῆς Τουλτσέας (β΄ μισὸ 19ου αἰ.) (EN)

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.

The aim of this paper is to present comparatively the establishment in thesecond half of the 19th century of the Greek communities in the cities of Giurgiuand Tulcea as well as their statutes. One significant characteristic thatdifferentiates these two small and not that well-known communities from themajority of the Greek communities abroad was that from their very establishmentthey aimed to associate closely and ‘officially’ to the Greek state sincethe stipulations in both statutes allowed the Greek government, the Greekvice-consuls in particular, to intervene in the community’s function and internaladministration. After a thorough and in depth analysis of the historical circumstancesof the period and the place, the study attempts to track down thefactors which determined this interesting singularity. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (EMNE) (EL)
Society for the Study of Modern Hellenism (EN)

Μνήμων

2011-10-18


Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Society for the Study of Modern Hellenism (EL)

1105-3917
2241-7524
Μνήμων; Vol 28 (2007); 209-239 (EL)
Mnimon; Vol 28 (2007); 209-239 (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)