Δικτύωση οικιακών χώρων με χρήση των γραμμών ισχύος : τεχνολογία Power Line Communication

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2008 (EL)
Design home network : power line communication
Δικτύωση οικιακών χώρων με χρήση των γραμμών ισχύος : τεχνολογία Power Line Communication

Φρέσκος, Γεώργιος

Μπερμπερίδης, Κωνσταντίνος
Κακλαμάνης, Χρήστος
Frescos, Georgios
Λιούπης, Δημήτριος

Networks become very popular for small offices and homes. Companies use networks in order all users to be able to communicate and use common printers, scanners, e.t.c. Into our homes, networking become popular due to the use of it. You may control heat, stream audio and video. A way to network you house is power line communication.
Τα δίκτυα δεδομένων έχουν περάσει από πειραματική τεχνολογία στο να γίνουν ένα βασικό εργαλείο για δουλεία, ψυχαγωγία και να χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις και σπίτια παγκοσμίως. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν δίκτυα για να μεταφέρουν αρχεία, να μοιράσουν εφαρμογές μεταξύ υπολογιστών, καθώς επίσης και για να δώσουν δυνατότητα πρόσβασης πολλών υπολογιστών μαζί σε δικτυακές συσκευές, όπως είναι για παράδειγμα οι εκτυπωτές. Πέρα από την παραπάνω χρήση, η οποία γίνεται από επιχειρήσεις και είναι αρκετά σημαντική, υπάρχει και η απαίτηση για τη μετάδοση δεδομένων στο σπίτι. Οι χρήστες που έχουν συχνά περισσότερους από έναν υπολογιστές στον ιδιωτικό τους χώρο, χρησιμοποιούν τα δίκτυα δεδομένων έτσι ώστε να διαμοιράσουν αρχεία και δεδομένα, για την αυτοματοποίηση του σπιτιού τους συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών όπως τα συστήματα ασφάλειας, για δικτυακά παιχνίδια, για τον έλεγχο θέρμανσης αλλά και για πάμπολλες οικιακές εφαρμογές. Ένας εύκολος, έξυπνος και φθηνός τρόπος δικτύωσης οικιακών δικτύων, είναι η δικτύωση μέσω των ηλεκτρικών γραμμών.

Μεταπτυχιακές Εργασίες
Thesis

004.682
Έξυπνο σπίτι
Home network
Powerline communication
Smart home
Ηλεκτροφόρες γραμμές
Οικιακό δίκτυο

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2008
2009-01-19T09:26:09Z


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.