Αφαίρεση θορύβου από ψηφιακές εικόνες μικροσυστοιχιών DNA

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2009 (EL)
Αφαίρεση θορύβου από ψηφιακές εικόνες μικροσυστοιχιών DNA

Θεοχαροπούλου, Ελένη

Theocharopoulou, Eleni
Δερματάς, Ευάγγελος
Φακωτάκης, Νικόλαος

-
Στη διπλωματική αυτή γίνεται μελέτη κάποιων τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση θορύβου από εικόνες μικροσυστοιχιών DNA. Στη συνέχεια γίνεται εφαρμογή φίλτρου median και μετασχηματισμού κυματιδίων (wavelet) για την αφαίρεση θορύβου από πραγματικές εικόνες μικροσυστοιχιών και σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Thesis
Διπλωματικές/Πτυχιακές Εργασίες

Microarrays
Noise
Μικροσυστοιχίες
Θόρυβος

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2009-08-19T08:10:55Z
2009-05-20


0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.