Αναφορά υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 5 με τίτλο «Εκπαίδευση/Υποστήριξη Προσωπικού & Χρηστών» του προγράμματος ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2010 (EL)
Αναφορά υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 5 με τίτλο «Εκπαίδευση/Υποστήριξη Προσωπικού & Χρηστών» του προγράμματος ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ

Ηλιοπούλου, Εφηλιάνα
Τσάκωνας, Γιάννης

--
Ε.Π. "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Γ' ΚΠΣ", ΥΠΕΠΘ
Τελική αναφορά υλοποίησης των δράσεων του «Υποέργου 2: Εκπαίδευση, υποστήριξη και ενημέρωση προσωπικού και χρηστών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης» του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα», ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS 60539

Technical Report

Κατάρτιση
Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες
Πληροφοριακή παιδεία
Υποστήριξη χρηστών
Συνέδρια
Εκπαίδευση χρηστών

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2010-03-01T11:12:59Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.