Δείκτες αποτίμησης ποιότητας ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2011 (EL)
Δείκτες αποτίμησης ποιότητας ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών

Συνέλλη, Κατερίνα
Ξενίδου - Δέρβου, Κλωντίνη
Γεωργίου, Παναγιώτης

Η παρούσα μελέτη διενεργήθηκε μέσα στα πλαίσια του έργου της Επιτροπής Σχεδιασμού του Τεχνικού Δελτίου του έργου των Βιβλιοθηκών που θα χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ του Γ’ ΚΠΣ. Η εκπόνηση της μελέτης είχε σαν σκοπό την καταγραφή και επιλογή κατάλληλων Δεικτών Απόδοσης των Βιβλιοθηκών, που θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα, σαν εργαλείο αρχικής αξιολόγησης της παρούσας κατάστασης, είτε όσο από και τα αρμόδια όργανα παρακολούθησης και αξιολόγησης των έργων των Βιβλιοθηκών κατά την διάρκεια των έργων.
ΥΠΕΠΘ

Technical Report

Surveys
Αποτίμηση ποιότητας
Ανάλυση κόστους
Στατιστικά στοιχεία
Quality assessment
Cost analysis
Statistics
Δειγματοληπτική έρευνα

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

2011-03-01T08:02:40Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.