Ύψος και φέρον δομικό σύστημα: σχέση αλληλεπίδρασης

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Ύψος και φέρον δομικό σύστημα: σχέση αλληλεπίδρασης (EL)

Τσιβανίδου, Αντιγόνη-Μαρία (EL)
Tsivanidou, Antigoni-Maria (EN)

N/A (EN)

Lecture

Building (EN)
Structural system (EN)
Bioclimatic system (EN)
Materials (EN)
Υλικά (EN)
Ουρανοξύστης (EN)
Τεχνολογία (EN)
Δομικό σύστημα (EN)
Ύψος (EN)
Οικοδομική (EN)
Skyscraper (EN)
Technology (EN)
Height (EN)
Βιοκλιματικό σύστημα (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.