"Χωρίς καταφύγιο": εστιά-ζοντας στο φαινόμενο των αστέγων στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
"Χωρίς καταφύγιο": εστιά-ζοντας στο φαινόμενο των αστέγων στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης (EL)
"Without shelter": focusing on the phenomenon of homeless in Greece during the economic crisis (EN)

Τουφεξή, Μαρίνα (EL)
Toufexi, Marina (EN)

N/A (EN)

Lecture

Καταφύγιο (EN)
Νεοάστεγοι (EN)
Άστεγοι (EN)
Homeless (EN)
New homeless (EN)
Shelter (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (EL)
National Technical University of Athens (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.