Συμμετοχή των ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: η ανάγκη για μια κοινωνιολογική προσέγγιση της δια βίου εκπαίδευσης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Συμμετοχή των ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: η ανάγκη για μια κοινωνιολογική προσέγγιση της δια βίου εκπαίδευσης (EL)

Σιάνου-Κύργιου, Ελένη

Οι πολιτικές για τη δια βίου εκπαίδευση, στις οποίες εντάσσεται και η λειτουργία των ανοιχτών πανεπιστημίων, είναι προτεραιότητα των κυβερνήσεων στα κράτη μέλη της ΕΕ κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Βασίζονται στην υπόθεση ότι η ανάπτυξη της δια βίου εκπαίδευσης είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία της κοινωνίας της γνώσης. Η υπόθεση αυτή έχει υπόβαθρο την θεωρία του ανθρωπίνου κεφαλαίου, σύμφωνα με την οποία η δια βίου εκπαίδευση ωφελεί τα κράτη και τα άτομα, τα οποία αποφασίζουν για τη συμμετοχή στους θεσμούς της με βάση έναν ορθολογιστικό υπολογισμό και κριτήριο τα μελλοντικά υλικά οφέλη. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται τα δεδομένα μιας έρευνας που βασίζεται στην ποιοτική μέθοδο και έγινε σε φοιτητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, με σκοπό να διερευνηθούν οι επιλογές και τα σχέδια συμμετοχής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Υποστηρίζεται ότι η συμμετοχή των ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και, γενικότερα, στους θεσμούς της δια βίου εκπαίδευσης προσδιορίζεται από το ευρύτερο πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων. Δεν μπορεί να γίνει κατανοητή με τη μονοδιάστατη, οικονομική προσέγγιση της θεωρίας του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Χρειάζεται να μελετηθεί από μια κοινωνιολογική σκοπιά, η οποία έχει σημασία για την επιστημονική συζήτηση και τις πολιτικές για τη δια βίου εκπαίδευση. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Greek

2010-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 6, No 1,2 (2010); 168-179 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 6, No 1,2 (2010); 168-179 (EN)

Copyright (c) 2020 Ελένη Σιάνου-Κύργιου (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)