Προβλήματα δυναμικού σε μη κυρτά χωρία

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Προβλήματα δυναμικού σε μη κυρτά χωρία (EL)

Μπαγάνης, Γεώργιος

Ο μετασχηματισμός Kelvin, γνωστός και ως αντιστροφή του Kelvin, είναι μία από τις παλαιότερες και πολύ γνωστές μαθηματικές μεθόδους, ο οποίος επιλύει ποικίλα προβλήματα δυναμικού. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Αντιστροφή Kelvin, ισόπλευρο τρίγωνο, εξίσωση Laplace (EL)


Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Greek

2012-01-01


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

1791-9312
Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία; Vol 8, No 1 (2012); 91-99 (EL)
Open Education: The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology; Vol 8, No 1 (2012); 91-99 (EN)

Copyright (c) 2020 Γεώργιος Μπαγάνης (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)