Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης και διόρθωσης εργασιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης και διόρθωσης εργασιών

Καμαρινόπουλος Κωνσταντίνος (EL)

Σχεδίαση και η υλοποίηση μιας διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την ηλεκτρονική διαχείριση και διόρθωση των εργασιών των φοιτητών στα μαθήματα που παρακολουθούν.Παρέχει στους καθηγητές καθώς επίσης και στους βοηθούς ενός μαθήματος τη δυνατότητα διόρθωσης και κατάθεσης της βαθμολογίας και των σχολίων που αφορούν τις εργασίες των φοιτητών. Αναπτύχθηκε σε php/javascript πάνω σε βάση δεδομένων mysql. Με τις λειτουργίες που παρέχονται σε έναν καθηγητή, του παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει γρήγορα έναν τρόπο ανάθεσης εργασιών απαλλάσοντάς τον από την χειροκίνητη διαδικασία. (EL)
Design and implementation of a web application for management and correction of students' work in lessons they attend. Professors as well as the assistants of the course, are provided with tools that helps the correction and filing the grades and comments of the students submitted projects. Developed in php / javascript under mysql database. With the functions provided, a professor is able to quickly assign the students' projects to his/her assistants minimizing the manual process. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2016
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.