Η μετάβαση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συνομοσπονδία στην Ομοσπονδία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η μετάβαση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συνομοσπονδία στην Ομοσπονδία

Βιδιά Χρύσα (EL)
Vidia Chrysa (EN)

Η μετάβαση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συνομοσπονδία στην Ομοσπονδία (EL)
The Transition of the United States from Confederation to Federation (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες (EL)
Social, Political and Economic sciences (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.