Η επίδραση της νηστείας στην αθλητική απόδοση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η επίδραση της νηστείας στην αθλητική απόδοση

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΖΑΧΑΚΗΣ ΕΡΜΗΣ (EL)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΖΑΧΑΚΗΣ ΕΡΜΗΣ (EN)

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της νηστείας στην απόδοση των αθλητών. Η νηστεία αφορά την πλήρη ή μερική αποχή από το φαγητό ή και από το νερό και αποτελεί μέρος αρκετών πολιτισμών. Στην παρούσα εργασία μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης μελετήθηκε η επίδραση της νηστείας και οι μεταβολικές αποκρίσεις της διατροφής και της νηστείας. Επίσης, παρουσιάζονται θέματα που σχετίζονται με την επίδραση της νηστείας στην απόδοση άσκησης υψηλής έντασης, κατά την προπόνηση καθώς και η επίδραση των υδατανθράκων στην απόδοση στην αντοχή. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έγινε φανερό ότι βραχυπρόθεσμα τα αποτελέσματα της νηστείας στην απόδοση των αθλητών δεν είναι ξεκάθαρα καθώς υπάρχουν αρκετά μειονεκτήματα που σχετίζονται με το έλλειμμα ενέργειας. Επίσης, σε εργαστηριακό περιβάλλον φαίνεται ότι υπάρχει μικρή έως καθόλου επίδραση. Ακόμη ένα εύρημα της παρούσας μελέτης αφορά στο ότι μπορεί να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για παρατεταμένες ασκήσεις που απαιτούν συνδυασμό σωματικών και πνευματικών προκλήσεων. (EL)
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της νηστείας στην απόδοση των αθλητών. Η νηστεία αφορά την πλήρη ή μερική αποχή από το φαγητό ή και από το νερό και αποτελεί μέρος αρκετών πολιτισμών. Στην παρούσα εργασία μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης μελετήθηκε η επίδραση της νηστείας και οι μεταβολικές αποκρίσεις της διατροφής και της νηστείας. Επίσης, παρουσιάζονται θέματα που σχετίζονται με την επίδραση της νηστείας στην απόδοση άσκησης υψηλής έντασης, κατά την προπόνηση καθώς και η επίδραση των υδατανθράκων στην απόδοση στην αντοχή. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έγινε φανερό ότι βραχυπρόθεσμα τα αποτελέσματα της νηστείας στην απόδοση των αθλητών δεν είναι ξεκάθαρα καθώς υπάρχουν αρκετά μειονεκτήματα που σχετίζονται με το έλλειμμα ενέργειας. Επίσης, σε εργαστηριακό περιβάλλον φαίνεται ότι υπάρχει μικρή έως καθόλου επίδραση. Ακόμη ένα εύρημα της παρούσας μελέτης αφορά στο ότι μπορεί να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για παρατεταμένες ασκήσεις που απαιτούν συνδυασμό σωματικών και πνευματικών προκλήσεων. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εκπαίδευση – Αθλητισμός (EL)
Education - Sport science (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.