ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΙΑ " ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ " ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΥΡΩΠΟΥ ΚΑ...

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1986 (EN)
ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΙΑ " ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ " ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΥΡΩΠΟΥ ΚΑ...

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑΣ ΗΤΑΝ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΕΥΚΟΛΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝΜΕΓΑΛΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΔΙΩΞΑΜΕ Α) ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΥΡΩΠΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΝΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.Β) ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Γ) ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΟΦΕΛΗ (ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ) ΤΟΥ ΣΕ ΤΑΥΡΩΠΟΥΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ, ΤΟΥ ΣΕ ΤΑΥΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΖΩΗΣ ΗΤΑΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΝΩ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΜΩΣ ΗΤΑΝ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
THE PURPOSE OF THIS DISSERTATION WAS TO FORMULATE A QUICK OPERATIONAL ECONOMICAND EFFECTIVE METHOD IN ORDER TO EVALUATE EXPOST LARGE SCALE IRRIGATIONAL PROJECTS IN GREECE IN FINANCIAL, ECONOMIC AND SOCIAL TERMS. IN PARTICULAR IT WAS AIMED AT A) FINDING OUT ANY POSSIBLE ERRORS WHICH HAVE BEEN DURING THE PLANIFICATION AND PLANIFICATION OF THE TAVROPOS DAM IRRIGATION PROJECT. FURTHERMORE TO EVALUATE AND POSSIBLE NEGATIVE EFFECTS ON ITS PROFITABILITY, TO PROPOSE WAYSAND MEANS TO CORRECT THE EXISTING SITUATION AS WELL AS TO AVOID THE REPETITION OF SIMILAR ERRORS IN THE FUTURE B) FINDING OUT THE FULL EXPLOITATIONS OF THE PROJECT, EVALUATING ALL POSSIBLE EFFECTS ON THE FACTORS INFLUENCING ITS PROFITABILY AS WELL AS TO PROPOSE WAYS AND MEANS FOR IMPROVING IT C) EVALUATING THE NET BENEFITS (IN FINANCIAL, ECONOMIC AND SOCIAL TERMS) DURING THE WHOLE ECONOMIC LIFE SPAN OF THE PROJECT. IT WAS FOUND OUT THAT THE NET FINANCIAL BENEFITS IN THE WHOLE LIFE SPAN WERE NEGATIVE, WHEREAS THE NET ECONOMIC AND SOCIAL BENEFITS WERE POSITIVE AND SIGNIFICANT. IN PARTICULAR THE NET INCOME AND FARM EMPLOYMENT BENEFITS WERE SUBSTANTIAL. THE LAST TWO VARIABLES (FARM INCOME AND EMPLOYMENT) ARE USUALLY THE FOCUS OF SUCH LARGE SCALE IRRIGATIONAL PROJECTS.

ΚΑΘΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ
ECONOMICS DATA OF TAVROPOS
ΚΑΘΑΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
NET FINANCIAL BENEFITS
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ
AGRICULTURAL DATA OF TAVROPOS
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ
NET ECONOMIC BENEFITS

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1986


Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Agricultural University of Athens*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)