ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ LASER N2

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

1986 (EN)
ION REACTIONS INVESTIGATION IN A N2 GAS LASER PLASMA
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ LASER N2

ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ

ON THE PEAK POWER OF A N2 LASER SOME "FEATURES" WHICH APPEAR AS IRREGULARITIESAT CERTAIN PRESSURE REGIONS WERE OBSERVED. THESE CANNOT BE EXPLAINED BY ANY OF THE EXISTING THEORIES. THESE "FEATURES" ATTRIBUTE TO REACTIONS AMONG ION TYPES IN N2 PLASMA. THE REACTIONS N2+N2+ -> <- N4+ AND N2(M)+N2(M') -> N4++E (OR)N2++N2+E ARE THE CAUSES OF THE "FEATURES" CENTERED IN ABOUT 65 AND 110 TORR RESPECTIVELY.
Η ΦΩTΕΙΝΗ ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ LASER Ν2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΙΚΑ "ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ" ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΑΥΤΗΣ ΣΕ ΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΙΕΣΗΣ. ΟΙ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΤΟΥ Ν2. ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ Ν2+Ν2+ -> <- Ν4+ ΚΑΙ Ν2(Μ)+ Ν2(Μ') -> Ν4+ +Ε 'Η Ν2+ + Ν2+Ε ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΑ 65 TORR ΚΑΙ 110 TORR ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ (Μ=ΜΕΤΑΣΤΑΘΕΣ ΙΟΥ).

GAS LASER
ION REACTIONS IN N2 PLASMA
ΙΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ N2
NITROGEN LASER
ΛΕΙΖΕΡ ΑΖΩΤΟΥ
Laser
ΛΕΙΖΕΡ ΑΕΡΙΩΝ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

1986


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)