ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ- ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΗ ΦΥΛΛΩΝ PHASEOLUS VULGARIS

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1985 (EN)
CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE THYLAKOIDS AND THE PIGMENT-PROTEIN COMPLEXES DURING CHLOROPLAST DEVELOPMENT OF PHASEOLUS VULGARIS LEAVES
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ- ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΗ ΦΥΛΛΩΝ PHASEOLUS VULGARIS

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ

WE STUDIED THE COMPOSITION OF THE THYLAKOIDS AND OF THE PIGMENT- PROTEIN COMPLEXES DURING THE PHOTO-INDUCED CHLOROPLAST DEVELOPMENT. THE THYLAKOIDS WE USED WERE MADE FREE OF PLASTOGLOBULI. THE PIGMENT-PROTEIN COMPLEXES WERE ISOLATED EITHER BY POLYACRYLAMIDE GEL ELECTROPHORESIS, OR BY SUCROSE DENSITY GRADIENT CENTRIFUGATION WITH THE AID OF SDS, TX-100, DEOXYCHOLATE. WE ALSO ISOLATED AND STUDIED THE COMPOSITION OF THE LIGHT-HARVESTING COMPLEXES OF PHOTOSYSTEM II OF THE GRANA AND STROMA THYLAKOIDS AND THE LIGHT-HARVESTING COMPLEX OF PHOTOSYSTEM I. FINALLY WE STUDIED THE EFFECT OF THE AGE OF THE ETIOLATED TISSUE ON THE COMPOSITION OF THE THYLAKOIDS AND OF THE PIGMENT-PROTEIN COMPLEXES.
ΜΕΛΕΤΗΣΑΜΕ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ- ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΩΤΟΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΗ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΜΕΙΞΗ ΠΛΑΣΤΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ. ΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΠΗΚΤΗ ΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ 'Η ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΕΡΦΥΤΟΚΕΝΤΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΖΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ (SDS, TX-100, ΔΕΟΞΥΧΟΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ). ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΩΝ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ GRANA ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ι. ΕΠΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΧΛΩΡΩΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ-ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ.

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ-ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ
PIGMENT-PROTEIN COMPLEXES
COMPOSITION OF PHOTOSYSTEMS
EFFECT OF ETIOLATION
Φωτοσύνθεση
DEVELOPMENT OF PHOTOSYNTHETIC MEMBRANE
PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΛΩΡΩΤΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Photosynthesis
ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1985


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)