Η ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΟΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΖΩΟΥ TETRAHYMENA PYRIFORMIS

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1987 (EN)
THE RIBONUCLEOLYTIC ACTIVITY OF CYTOPLASM OF THE PROTOZOON TETRAHYMENA PYRIFORMIS
Η ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΟΛΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΖΩΟΥ TETRAHYMENA PYRIFORMIS

ΜΑΟΥΡΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

TWO ACID (A, B) AND ONE NEUTRAL (C) RIBONUCLEASES WERE ISOLATED FROM THE CYTOPLASM OF THE PROTOZOON TETRAHYMENA PYRIFORMIS. THE EFFECTS OF PH, MONOVALENT IONS, DIVALENT CATIONS, EDTA AND UREA ON THE ACTIVITIES OF THE PURIFIED ENZYMES WERE STUDIED. THE EFFECTS OF LOW-PH AND HIGH TEMPERATURE ON THE STABILITIES OFTHE ENZYMES WERE STUDIED ALSO. FINALLY THE SPECIFICITY OF EACH ENZYME WAS DETERMINED USING NATURAL RNA, HOMOPOLYRIBONUCLEOTIDES AND DINUCLEOSIDE MONOPHOSPHATES AS SUBSTRATES.
ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΖΩΟΥ TETRAHYMENA PYRIFORMIS ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ ΔΥΟ ΟΞΙΝΕΣ (Α, Β) ΚΑΙ ΜΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ (Γ) ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΕΣ. ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΡΗ, ΤΩΝ ΜΟΝΟΣΘΕΝΩΝ ΙΟΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ, ΤΟΥ EDTA ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ. ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΑΚΟΜΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΞΙΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΡΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ. Η ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ RNA, ΣΤΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΟΜΟΠΟΛΥΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΑΠΟΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΜΕΝΑΔΙΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ.

ISOLATION OF RIBONUCLEASES
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΩΝ
ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΕΣ ΤΗΣ TETRAHYMENA RYRIFORMIS
RIBONUCLEASES IN TETRAHYMENA PYRIFORMIS
Βιοχημεία
PROPERTIES OF RIBONUCLEASES
Ribonucleases
SPECIFICITY OF RIBONUCLEASES
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΩΝ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΩΝ
Ριβονουκλεάσες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1987


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)