ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΤΕΡΑΣΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΗΣ DROSOPHILA MELANOGASTER ΚΑΙ ΤΗΣ DROSOPHILA SIMULANS

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1971 (EN)
ESTERASE POLYMORPHISM IN NATURAL POPULATIONS OF DROSOPHILA MELANOGASTER AND DROSOPHILA SIMULANS FROM NORTHERN GREECE
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΣΤΕΡΑΣΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΗΣ DROSOPHILA MELANOGASTER ΚΑΙ ΤΗΣ DROSOPHILA SIMULANS

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A. 1. THE VARIATIONS OF NON-SPECIFIC ESTERASE OF DROSOPHILA MELANOGASTER AND DROSOPHILA SIMULANS HAVE BEEN STUDIED BY MEANS OF HORIZONTAL STARCH GEL ELECTROPHORESIS. 2. SEGREGATION DATA FOR TWO NEW ACTIVE ALLELES (EST-6 2 AND EST-6 3)OF THE LOCUS EST-6 AND FOR ONE NEW LOCUS (EST-3) WITH SIX ACTIVE ALLELES OF DROSOPHILA SIMULANS ARE PRESENTED. 3. THE EST-3 LOCUS IS LOCATED AT 59,5 ON THETHIRD CHROMOSOME. EVIDENCE IN PRESENTED TO SUPPORT THE HYPOTHESIS THAT THIS GENE IN D. SIMULANS IS HOMOLOGUS TO A SIMILAR ONE (EST-C) IN D. MELANOGASTER. B. 1. ELECTROPHORESIC VARIATIONS OF NON-SPECIFIC ESTERASE IN D. MELANOGASTER AND D. SIMULANS WERE INVESTIGATED FROM THREE POPULATIONS OF NORTHERN GREECE, I.E. LITOCHORON KATERINI, FARM OF UNIVERSITY OF THESSALONIKI AND POLYGYROS CHALKIDIKI. 2. DIFFERENCES BETWEEN ALLELIC FREQUENCIES OF EST-6 BETWEEN AND WITHIN THE REGIONS ARE NOT SIGNIFICANT. 3. AN HETEROGEITY IN ALLELIC FREQUENCY OF EST-C LOCUS WAS OBSERVED, BETWEEN POPULATIONS FROM LITOCHORON-POLYGYROS ON THE ONE HAND AND UNIVERSITY FARM-POLYGYROS ON THE OTHER; THAT IS BETWEEN POPULATIONS WHICH HAD BEEN SPRAYED WITH ORGANOPHOSPHORIC INSECTICIDE AND THOSE WHICH HADNOT.
Α. ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΕΩΣ ΕΜΕΛΕΤΗΘΗ Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΕΣΤΕΡΑΣΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΙΔΩΝ D. MELANOGASTER ΚΑΙ D. SIMULANS. ΕΚ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥΤΩΝ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 1. ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗΣΑΝ ΔΥΟ ΝΕΑ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ EST-6 ΤΗΣ D. SIMULANS, ΤΑ EST-6 2 KAI EST-6 3. 2. ΠΕΡΙΕΓΡΑΦΗ ΕΝ ΝΕΟΝ ΓΟΝΙΔΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ D. SIMULANS, TO EST-6 2 KAI EST-6 3. 2. ΠΕΡΙΕΓΡΑΦΗ ΕΝ ΝΕΟΝ ΓΟΝΙΔΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ D. SIMULANS, TO EST-3 ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ 59,5 ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ D. SIMULANS. 3. ΕΜΕΛΕΤΗΘΗΣΑΝ ΔΥΟ ΝΕΑ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΑ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ EST-6 ΤΗΣ D. MELANOGASTER, ΤΑ EST-6 4 ΚΑΙ EST-6 5. B. ΕΜΕΛΕΤΗΘΗ Ο ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΕΣΤΕΡΑΣΩΝΤΗΣ D. SIMULANS ΚΑΙ ΤΗΣ D. MELANOGASTER ΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΔΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 1. ΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ EST-6 ΤΗΣ D. MELANOGASTER ΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ. 2.ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ EST-C ΜΕΤΑΞΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ-ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΗΤΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.

Ηλεκτροφόρηση
Βιολογία
Esterases
Polymorphisms
Εστεράσες
Πληθυσμοί
Electrophoresis
Genetics
Population
Πολυμορφισμοί
Drosophila melanogaster
DROSOPHILA SIMULANS
Γενετική

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1971


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)