Η ΑΥΤΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ALOSA (CASPIALOSA) MACEDONICA (VINCIGUERRA), (PISCES: CLUPEIDAE), ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΛΒΗΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1981 (EN)
AUTOECOLOGY OF THE ENDEMIC SPECIES ALOSA (CASPIALOSA) MACEDONICA (VINCIGUERRA),(PISCES: CLUPEIDAE) IN THE LAKE VOLVI
Η ΑΥΤΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ALOSA (CASPIALOSA) MACEDONICA (VINCIGUERRA), (PISCES: CLUPEIDAE), ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΙΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

THIS WORK IS DIVIDED INTO THREE PARTS. IN THE FIRST PART, THERE IS A REFERENCEABOUT THE USED MATERIALS AND THE METHODS WHICH HAVE BEEN APPLIED. THERE IS ALSO A DESCRIPTION OF THE AREA ITS GEOLOGICAL ORIGIN, AND THE DATA OF THE ECOLOGICAL FACTORS. IN ADDITION, THROUGH THE FORMATION OF THE LAKE BASIN, IS GIVEN THE EXPLANATION OF THE PRESENCE OF THE ENDEMIC SPECIES. ALOSA MACEDONICA IN LAKE VOLVI. THE SECOND PART CONSTITUTES THE MAIN SUBJECT OF THE WORK WHICH CONTAINS THE STUDY OF THE AGE, GROWTH AND COMPOSITION OF THE SPECIES POPULATION. THETHIRD PART IS REFERRING TO THE FISHERY OF THE SPECIES, ITS REMOVAL AND ALSO, ITS EXPLOITATION AND ITS ROLE IN THE ECOSYSTEM.
Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ. ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ, ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ,ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΑΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ALOSA MACEDONICA ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΟΛΒΗ. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ. ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝΑΛΙΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ.

Αύξηση
Alosa Macedonica
Ηλικία
ΑΥΤΟΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Growth
VOLVI
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Macedonian shad
Λιπάρια
ΒΟΛΒΗ
ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
AUTOECOLOGY
Population structures
ENDEMIC SPECIES
ΕΝΔΗΜΙΚΟ ΕΙΔΟΣ
Age

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1981


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)