ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΑΤΥΠΩΝ ΕΞΩΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1985 (EN)
CONTRIBUTION IN THE STUDY OF ATYPICAL EXTRA ANATOMICAL VASCULAR EXPASSES FOR THE REVASCULARIZATION OF THE LOWER LIMBS
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΑΤΥΠΩΝ ΕΞΩΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΤΣΙΩΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

THE USE OF BYPASSES BY MEANS OF THE EXTRA ANATOMICAL ROUTE IN CORRESPONDING CASES IN WHICH THE AVOIDANCE OF THE ANATOMICAL WAY IT IS NECESSARY BECAUSE OF HIGH MORBIDITY SEEMS TO AFFORD AND EQUALLY EFFECTIVE BLOOD SUPPLY IN THE ISCHEMIC LOWER LIMBS.
Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑΣ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΗΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΞ ΙΣΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΙΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ.

AXILLO-FEMORAL
FEMOROFEMORAL
BILATERAL AXILLO-FEMORAL
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1985


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)