ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΔΕΝΟΣΙΝΟ-ΑΠΑΜΙΝΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1985 (EN)
STUDY OF ADA OF LYMPHOCYTES IN CHRONIC RENAL FAILURE
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΔΕΝΟΣΙΝΟ-ΑΠΑΜΙΝΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ

WE HAVE STUDIED THE ACTIVITY OF ADENOSINO-DEAMINASE IN THE LYMPHOCYTES OF 51 PATIENTS SUFFERING FROM CHRONIC RENAL FAILURE, IN COMPARISON WITH 36 HEALTHY SUBJECTS WHICH WERE USED AS CONTROLS. THE RESULTS ARE AS FOLLOWS: 1. IT WAS FOUND STATISTICALLY VERY SIGNIFICANT DECREASE OF THE ACTIVITY OF THE ENZYME IN 32 UREMIC SUBJECTS UNDER CONSERVATIVE THERAPY. 2 IT WAS NOT FOUND ANY CORRELATION BETWEEN THE ACTIVITY OF THE ENZYME OF THE ENZYME AND THE CREATININE LEVEL INTHE SERUM. 3. THE DECREASE OF THE ACTIVITY OF THE ENZYME IN 19 UREMIC PATIENTS UNDERGONE PERIODICAL HAEMODIALYSIS WAS FOUND STATISTICALLY VERY SIGNIFICANT. 4. THE DIFFERENCE OF ACTIVITY OF THE ENZYME ADA BETWEEN UREMIC SUBJECTS UNDER CONSERVATIVE THERAPY AND THOSE TREATED BY ARTIFICIAL KIDNEY IS NOT STATISTICALLY SIGNIFICANT. THE UREMIC TOXINS WHICH ARE PROBABLY RESPONSIBLE FOR THE IMPAIRMENT OF THE ACTIVITY OF THE ENZYME ARE NOT DIALYSABLE.
ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΝΟΣΙΝΟ-ΑΠΑΜΙΝΑΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΠΙ 51 ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΕΚ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙ ΠΡΟΣ 36 ΥΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 1. ΔΙΕΠΙΣΤΩΘΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΣ ΛΙΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΕΙΣ 32 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΣΧΟΝΤΑΣ ΕΚ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. 2. ΔΕΝ ΑΝΕΥΡΕΘΗ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ADA ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ. 3. ΔΙΕΠΙΣΤΩΘΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ADA ΕΙΣ 19 ΟΥΡΑΙΜΙΚΟΥΣΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΙΑΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ. 4. Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ADA ΜΕΤΑΞΥ ΟΥΡΑΙΜΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ ΑΦ'ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΧΡΟΝΙΑΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΙΝ ΑΦ'ΕΤΕΡΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. ΑΙ ΟΥΡΑΙΜΙΚΑΙ ΤΟΞΙΝΑΙ ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΛΥΣΙΜΟ.

ADENOSINE-APAMINASE
ΑΔΕΝΟΣΙΝΟ-ΑΠΑΜΙΝΑΣΗ
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ)
Chronic renal failure (CRF)
ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
IMMUNOLOGICAL DISTURBANCE

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1985


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)