ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1982 (EN)
CHANGES OF THE ANAEROBIC VAGINAL FLORA IN WOMEN AFTER HYSTERECTOMY
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ

ΠΕΠΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

FIFTY PATIENTS HAVE BEEN EXAMINED. ONE HUNDRED AND FIFTY HIGH VAGINAL SWABS WERE TAKEN BEFORE AND AFTER HYSTERECTOMY, AND CULTURED FOR ISOLATION OF THE ANAEROBES. THERE WAS A RISE IN THE AND PEPTOCOCCI. POSTOPERATIVELY THE INFECTIONS WERE MORE ISOLATION OF THE ANAEROBES POSTOPERATIVELY MAINLY OF THE BACTEROIDES AFTER/VAGINAL HYSTERECTOMY (63,4%) THAN AFTER ABDOMINAL 31,9% DUE TO INCREASED URINARY TRACT INFECTIONS (LARGER CATHETERIZATION) AND VAGINAL DEVITILIZED TISSUES.
ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ. ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΕΛΕΧΘΗΚΑΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΥ. ΥΠΗΡΞΕ ΣΑΦΩΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙΠΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ. ΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΗΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΤΙΣ ΚΟΛΠΙΚΕΣ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΕΣ (63,4%) ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ (31,9%) ΜΕΤΑ ΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΕΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ.

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕΤΑ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ
ANAEROBES AFTER HYSTERECTOMY I
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ
CULTURES OF THE ANAEROBES FROM THE VAGINA

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1982


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)