Γεωτομή εγκάρσια στις Ελληνίδες μεταξύ δυτικής Κρήτης και νήσων Κυκλάδων

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2010 (EN)
Geotraverse across the Hellenides between western Crete and the Cycladic islands
Γεωτομή εγκάρσια στις Ελληνίδες μεταξύ δυτικής Κρήτης και νήσων Κυκλάδων

Χατζάρας, Βασίλειος

Ελληνίδες
High pressure rocks
Aegean
Exhumation
Συμπιεστική παραμόρφωση
Αιγαίο
Μεταμορφωμένα πετρώματα υψηλής πίεσης
Εκταφιασμός πετρωμάτων
Επώθηση
Thrust
Compression tectonics
Hellenides

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2010


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)