Διερεύνηση του ρόλου του ερπητοϊού 8 στην παθογένεια της ροδόχροης πιτυρίασης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Investigation of the role of the herpesvirus 8 in the pathogenesis of pityriasis rosea
Διερεύνηση του ρόλου του ερπητοϊού 8 στην παθογένεια της ροδόχροης πιτυρίασης

Πραντσίδης, Ανέστης

Pityriasis rosea is an acute self-limiting dermatosis with clinical and epidemiological features that suggest viral involvement. The aim of this study was to investigate a possible association between pityriasis rosea and human herpesvirus 8 (HHV-8). Lesional skin tissue was obtained from 34 Kaposi's sarcoma-negative, immunocompetent patients with typical acute phase pityriasis rosea. Nested polymerase chain reaction with specific primer for HHV-8 DNA sequences was performed and all positive results were confirmed by sequencing. Seven out of 34 lesional skin specimens (20.5%) were found to be positive for the HHV-8 genome. All the positive samples were confirmed by DNA sequencing. We conclude that, in some cases, HHV-8 is implicated the pathogenesis of pityriasis rosea

Ροδόχροη πιτυρίαση
HHV-8
Pityriasis rosea

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)