Πειραματική και αναλυτική διερεύνηση της συμπεριφοράς κοχλιωτών συνδέσεων RBS υπό εναλλασόμενη φόρτιση

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
share



Semantic enrichment/homogenization by EKT

2013 (EN)
Πειραματική και αναλυτική διερεύνηση της συμπεριφοράς κοχλιωτών συνδέσεων RBS υπό εναλλασόμενη φόρτιση

Σοφίας, Χρήστος

Cyclic loading
Rotational stiffness
Πειραματικός έλεγχος
Εκτεταμένη μετωπική λεπίδα
Extended endplate
Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία
Dogbone
Experimental study
Στροφική ακαμψία
Απομείωση
Εναλλασσόμενη φόρτιση
Finite element analysis
Κοχλιωτή σύνδεση ροπής δοκού-υποστυλώματος
Bolted beam to column connection

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2013


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)