Μοντελοποίηση συμπεριφοράς οδηγού σε προσομοιωτή οδήγησης και συσχέτιση με πραγματικές συνθήκες οδήγησης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Modeling of driving behaviour in driving simulator and correlation with real traffic conditions
Μοντελοποίηση συμπεριφοράς οδηγού σε προσομοιωτή οδήγησης και συσχέτιση με πραγματικές συνθήκες οδήγησης

Γκέμου, Μαρία

The current doctoral dissertation deals with driving simulator validity, meaning the level of validity of the results coming from trials in driving simulators in relation to the ones stemming from tests in real traffic conditions. Driving simulator validity constitutes one of the most critical criteria of the adequacy of driving simulator use in the research as well as training/assessment of driving skills research fields.
Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται το αντικείμενο της αξιοπιστίας του προσομοιωτή οδήγησης, δηλαδή, το βαθμό εγκυρότητας των αποτελεσμάτων που προέρχονται από δοκιμές σε προσομοιωτή οδήγησης αναφορικά με τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Η αξιοπιστία του προσομοιωτή αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια καταλληλότητας του προσομοιωτή στο χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης/αξιολόγησης οδηγικών ικανοτήτων.

Correlation of driving behaviour in simulator with real traffic conditions
Road safety
Αξιοπιστία προσομοιωτών οδήγησης
Οδική ασφάλεια
Driving behaviour simulation
Προσομοίωση οδηγικής συμπεριφοράς
Driving simulators validity
Συσχέτιση οδηγικής συμπεριφοράς σε προσομοιωτή με πραγματικές συνθήκες οδήγησης


Greek

2013


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)