Μοντελοποίηση συμπεριφοράς οδηγού σε προσομοιωτή οδήγησης και συσχέτιση με πραγματικές συνθήκες οδήγησης

RDF 

 
This item is provided by the institution :
National Documentation Centre (EKT)
Repository :
National Archive of PhD Theses
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2013 (EN)
Modeling of driving behaviour in driving simulator and correlation with real traffic conditions
Μοντελοποίηση συμπεριφοράς οδηγού σε προσομοιωτή οδήγησης και συσχέτιση με πραγματικές συνθήκες οδήγησης

Γκέμου, Μαρία

Correlation of driving behaviour in simulator with real traffic conditions
Road safety
Αξιοπιστία προσομοιωτών οδήγησης
Οδική ασφάλεια
Driving behaviour simulation
Προσομοίωση οδηγικής συμπεριφοράς
Driving simulators validity
Συσχέτιση οδηγικής συμπεριφοράς σε προσομοιωτή με πραγματικές συνθήκες οδήγησης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

2013


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)