Μοντελοποίηση συμπεριφοράς οδηγού σε προσομοιωτή οδήγησης και συσχέτιση με πραγματικές συνθήκες οδήγησης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Modeling of driving behaviour in driving simulator and correlation with real traffic conditions
Μοντελοποίηση συμπεριφοράς οδηγού σε προσομοιωτή οδήγησης και συσχέτιση με πραγματικές συνθήκες οδήγησης

Γκέμου, Μαρία

Correlation of driving behaviour in simulator with real traffic conditions
Road safety
Αξιοπιστία προσομοιωτών οδήγησης
Οδική ασφάλεια
Driving behaviour simulation
Προσομοίωση οδηγικής συμπεριφοράς
Driving simulators validity
Συσχέτιση οδηγικής συμπεριφοράς σε προσομοιωτή με πραγματικές συνθήκες οδήγησης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)