Ανίχνευση και αντιμετώπιση της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής: παραγωγή παιδαγωγικού υλικού για την αντιμετώπισή της σε παιδιά προσχολικής - σχολικής ηλικίας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Detection and treatment of Specific Language Impairment: production of teaching material to address in preschool --school age
Ανίχνευση και αντιμετώπιση της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής: παραγωγή παιδαγωγικού υλικού για την αντιμετώπισή της σε παιδιά προσχολικής - σχολικής ηλικίας

Πεντοβούλου-Ζιάκα, Αναστασία

Education
Elementary school
Ειδική γλωσσική διαταραχή
Εκπαίδευση
Specific language impairment
Παιδιά σχολικής ηλικίας
Δημοτικό σχολείο
School age children

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)