Προστασία συστημάτων από κατανεμημένες επιθέσεις στο διαδίκτυο

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
Protecting systems from distributed attacks on the internet
Προστασία συστημάτων από κατανεμημένες επιθέσεις στο διαδίκτυο

Stefanidis, Kyriakos
Στεφανίδης, Κυριάκος

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται το θέμα των κατανεμημένων επιθέσεων άρνησης υπηρεσιών στο Διαδίκτυο. Αναλύει τα υπάρχοντα συστήματα αντιμετώπισης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εξαπόλυση τέτοιου είδους επιθέσεων. Μελετά τον τρόπο που οργανώνονται οι επιθέσεις και παρουσιάζει την αρχιτεκτονική και την υλοποίηση ενός πρωτότυπου συστήματος ανίχνευσης των πηγών μιας κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσιών, καθώς και αντιμετώπισης των επιθέσεων αυτών. Τέλος, ασχολείται με το θέμα της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ως μιας διαφορετικού είδους επίθεση άρνησης υπηρεσιών και προτείνει ένα πρωτότυπο τρόπο αντιμετώπισής της.
In this thesis we deal with the issue of Distributed Denial of Service attacks on the Internet. We analyze the current defense methodologies and the tools that are used to unleash this type of attacks. We study the way that those attacks are constructed and organized and present a novel architecture, and its implementation details, of a system that is able to trace back to the true sources of such an attack as well as effectively filter such attacks in real time. Lastly we deal with the issue of spam e-mail as a different form of a distributed denial of service attack and propose a novel methodology that deals with the problem.

Κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών
Ασφάλεια δικτύων
Distributed denial of service attacks
Network security

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)