Ταφική αρχιτεκτονική και έθιμα ταφής κατά την πρώιμη εποχή του χαλκού: μια συγκριτική ματιά στις αρχιτεκτονικές μορφές των ταφικών μνημείων και τις κοινωνικές δομές που υποδηλώνουν τα έθιμα ταφής στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, με εξαίρεση της Κρήτης και των Κυκλάδων

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
Burial architecture and burial customs during the early bronze age
Ταφική αρχιτεκτονική και έθιμα ταφής κατά την πρώιμη εποχή του χαλκού: μια συγκριτική ματιά στις αρχιτεκτονικές μορφές των ταφικών μνημείων και τις κοινωνικές δομές που υποδηλώνουν τα έθιμα ταφής στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, με εξαίρεση της Κρήτης και των Κυκλάδων

Stamatelopoulou, Dimitra
Σταματελοπούλου, Δήμητρα

Ελλάδα, Ηπειρωτική
Ταφικά έθιμα
Early bronze age
Πρώιμη εποχή χαλκού
Burial customs
Burial architecture
Ταφική αρχιτεκτονική
Greece, Mainland

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)