ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1994 (EN)
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

ΠΙΕΡΡΑΚΕΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

THE RADIONUCLIDE RENOGRAM (RR) USING 99MTC-DTPA, HAS BEEN ESTABLISED DURING THELAST DECADE AS A BASIC DIAGNOSTIC TOOL IN NEPHROLOGY AND UROLOGY. WE HAVE DEVELOPED AN EXPERT SYSTEM BASED ON QUITE LARGE NUMBER OF RENOGRAMS PERFORMED DURING THE LAST FOUR YEARS FOLLOWING A SPECIAL DETAILED CLINICAL PROTOCOL. THE RRCURVE DIVIDED IN TWO SECTIONS (A. FOR A DURATION OF 64 SEC. AND B. FOR A PERIOD OF 26 MIN.). FOUR (4) DIFFERENT PARAMETERS WERE SELECTED FOR THE FIRST SECTION (BLOOD FLOW) AND TEN (10) FOR FILTRATION AND EXCRETION PHASE. THE STATISTICAL ANALYSIS OF THOSE CORRELATIONS AND THEIR SPECIFICITY FOR DIFFERENT RENAL DISEASES. FROM OUR DATA BASE WE HAVE DETERMINED THE NECESSARY STATISTICAL VALUES OF THE ABOVE MENTIONED PARAMETERS IN ORDER TO CHARACTERIZE THE DIFFERENTRENOGRAM CURVE CATEGORIES. THE ANALYSIS AND PROCESSING OF THESE PARAMETERS LEAD US TO THE DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE BASE OF OUR EXPERT SYSTEM CONSISTING OF FACTS AND DECISION MAKING RULES THAT OBTAINED BY ANALYZING DIAGNOSTIC PROCEDURES USED BY NUCLEAR MEDICINE SPECIALISTS. A SOFTWARE PROGRAM DEVELOPED IN TURBO PASCAL 6.0 WHICH CREATES THE RR CURVE AND AUTOMATICALLY CALCULATES THEVALUES FOR EACH PARAMETER. THE CALCULATED VALUES STORED IN AN ARCHIVE WHICH IS THE DATA USED FROM ANOTHER PART OF THIS PROGRAM. THIS PART OF THE PROGRAM CONSISTS OF RULES BASED ON NUCLEAR MEDICINE CLASSIFICATION OF RESULTS FROM THE ANALYSIS OF RR CURVE AND RULES BASED ON CLINICAL FINDINGS. THE ABOVE PROGRAM LEADS TO AN EVALUATION OF RENAL FUNCTIONAL ABNORMALITIES. (ABSTRACT TRUNCATED)
ΤΟ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 99MTC-DTPA, ΕΧΕΙ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΣΑΝ ΕΝΑ ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ. ΣΚΟΠΟΣΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΒΑΣΕΙ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ. ΟΙ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ: (Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΔΙΑΡΚΕΙΑ 64 SEC. ΚΑΙ Β. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 26 MIN.). ΤΕΣΕΡΕΙΣ (4) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΕΛΕΓΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ (ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΔΕΚΑ (10) ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ (ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΚΚΡΙΣΗΣ). Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ. ΕΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΣΕ TURBO PASCAL 6.0 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟΥ ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ. (ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ)

RADIONUCLIDE RENOGRAM
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ ΝΕΦΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
Knowledge based systems
ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ
Expert systems

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1994


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)