ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ DELPHI

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1995 (EN)
CONTROL SYSTEMS OF EXPERIMENTAL SETUPS FOR THE DELPHI DETECTOR
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ DELPHI

ΜΑΛΤΕΖΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ BARREL RICH ΚΑΙ FORWARD RICH ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ DELPHI ΣΤΟ CERN. ΕΠΙΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟΥ FABRY-PEROT ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΥΠΕΡΙΩΔΕΣ. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΦΕΝΟΣ Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΑΙΑΦΕΤΕΡΟΥ Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ. ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ ΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΤΗ C4F10 ΣΤΑ 253,7 NM ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΑΘΕΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.
A NUMBER OF SPECIFIC CONTROL SYSTEMS FOR MONITORING AND CONTROL OF THE BARREL RICH AND THE FORWARD RICH DETECTORS IN THE LEP-DELPHI EXPERIMENT AT CERN HAVE BEEN DEVELOPED. THE BASIC AIM OF THE ABOVE SYSTEMS IS TO OPTIMIZE THE PERFORMANCES OF THE OPERATION AND THE RELIABILITY OF THE DETECTORS AGAINST TEMPERATURE AND PRESSURE VARIATIONS AND THE MONITORING OF THE FLUID SYSTEM OF THE DETECTORS. REFRACTIVITY MEASUREMENTS OF THE GAS RADIATOR C4F10 AT 253,7 NM HAVE BEENDONE USING A PROTOTYPE REFRACTOMETER OF FABRY-PEROT TYPE WHICH OPERATES UNDER COMPUTER CONTROL. FURTHER MEASUREMENTS ARE PLANNED IN THE FAR UV REGION.

SPECTROMETER
Συστήματα ελέγχου
REFRACTOMETER
ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
DELPHI detector
RICH COUNTER
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Control systems
DIGITAL CONTROL
ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ FABRY-PEROT

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1995


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)