ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΜΕ HPLC ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΣΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1994 (EN)
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΜΕ HPLC ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ΣΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΚΟΒΑΛΑ, ΕΛΕΝΗ

IN THIS DISSERTATION, CONDITIONS FOR THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE IDENTIFICATION OF NITROPHENOLS (DNOC, DNP AND PNP) BY TECHNIQUES SUCH AS: AVERELL-NORRIS CHROMATOMETRY REACTION, TLC, GC AND HPLC, ARE THOROUGHLY STUDIED. QUANTITATIVE ESTIMATION OF DNOC CONCENTRATIONS IN POST-MORTEM SPECIMENS (STOMACH, INTESTINE, KIDNEY, LIVER, BRAIN AND BLOOD) ARE CALCULATED. DNOC DETERMINATION ISPERFORMED BY HPLC METHOD.
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΑΡΧΙΚΑ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 4,6-ΔΙΝΙΤΡΟ-Ο-ΚΡΕΣΟΛΗΣ (DNOC), 2,4-ΔΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗΣ (DNP) ΚΑΙ P-ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗΣ (PNP) ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΟΠΩΣ: ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ AVERELL-NORRIS, ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΙΒΑΔΑΣ, ΑΕΡΙΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ Η ΜΕΘΟΔΟΣ HPLC ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ DNOC ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ, ΟΠΩΣ: ΣΤΟΜΑΧΟ, ΕΝΤΕΡΟ, ΝΕΦΡΟ, ΗΠΑΡ, ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η LDSO ΓΙΑ ΤΗ DNOC.

Απορρόφηση
P-ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ (PNP)
Elimination
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ
2,4-ΔΙΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ (DNP)
Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης
Absorption
LIQUID CHROMATOGRAPHY
PHENOLIC PESTICIDES
TOXICITY DATA
CHROMATOGRAPHY-HIGH PERFORMANCE
Κατανομή
Kinetics
Απέκκριση
Χρωματογραφία
4,6-ΔΙΝΙΤΡΟ-Ο-ΚΡΕΣΟΛΗ (DNOC)

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

1994


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)