Διερεύνηση των επιπέδων ομοκυστεΐνης ορού και συσχέτισή της με άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου σε τυχαίο, αντιπροσωπευτικό και στρωματοποιημένο δείγμα του γενικού πληθυσμού

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Διερεύνηση των επιπέδων ομοκυστεΐνης ορού και συσχέτισή της με άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου σε τυχαίο, αντιπροσωπευτικό και στρωματοποιημένο δείγμα του γενικού πληθυσμού

Ζεϊμπέκης, Δούκας

Homocysteine levels are now considered as a strong and independent factor for cardiovascular disease through many and various mechanisms. However there are findings that do not really confirm or recognize tHcy´s importance in actually causing coronary artery diasease, while recent studies have considered Hcy more as a result than a cause of arteriosclerosis.The aim of this work was to investigate the associations between homocysteine levels (tHcy) and several cardiovascular risk factors, in a random sample of cardiovascular diasease-free people. From May 2001 to December 2002 we randomly enrolled 1514 adult men and 1528 women, without any evidence of cardiovascular or any other chronic disease. The sampling was stratified by the age – gender distribution of (census 2001) of the greater area of Athens. Hcy's values was proved to be higher for males than for females. Current smokers versus former smokers and never smokers tHcy's levels were also higher. Hcy was also associated with age and body mass index (BMI). Hcy's levels were highly associated with blood pressure, cigarette smoking, alcohol consumption and coffee drinking. A positive correlation was also observed between Apo-B, ApoA1, total cholesterol, LDL-cholesterol, triglycerides and tHcy. On the other hand we found an inverse correlation between endurance exercise, HDL-cholesterol and tHcy. Adherence of the traditional Mediterranean diet was associated with a reduction of the concentrations of tHcy. Our findings indicate a positive association between hostility and homocysteine levels. There was a dose–response relationship between the severity of depressive symptoms and the expression of inflammatory and coagulation markers as tHcy´s levels. Our findings cannot be evidences for causality; however they can state hypotheses that could be evaluated by other prospective studies in the future.
Τα αυξημένα επίπεδα ομοκυστεΐνης θεωρούνται σαν ένας ισχυρός και ανεξάρτητος παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου, μέσω διάφορων μηχανισμών. Παράλληλα υπάρχουν ευρήματα που δεν αναγνωρίζουν τον ρόλο της υπερομοκυστεϊναιμίας στη πρόκληση καρδιαγγειακής νόσου ή την θεωρούν αποτέλεσμα κι όχι αίτιο στεφανιαίας νόσου.Στην παρούσα εργασία εξετάσαμε τις πιθανές σχέσεις των επιπέδων ομοκυστεΐνης με διάφορους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, σε τυχαίο δείγμα ατόμων χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου.Συγκεκριμένα στο χρονικό διάστημα Μάϊος 2001 έως Δεκέμβριος 2002 πραγματοποιήσαμε τη μελέτη μας σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα του νομού Αττικής,στρωματοποιημένο κατά φύλο και ηλικία, που το αποτελούσαν 1514 άνδρες και 1528 γυναίκες. Τα επίπεδα ομοκυστεΐνης (tHcy) βρέθηκαν υψηλότερα στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες.Οι καπνιστές βρέθηκε να εμφανίζουν υψηλότερες τιμές tHcy σε σχέση με τους πρώην και τους μη-καπνιστές.Οι τιμές της tHcy διαπιστώθηκε ότι συσχετίζονται με την ηλικία και τον δείκτη μάζας σώματος(BMI) των ατόμων.Διαπιστώσαμε επίσης θετική συσχέτιση της tHcy με την αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα τσιγάρων, τη χρήση αλκοόλ και τη λήψη καφέ.Εξάλλου θετική σχέση βρέθηκε και με την Apo-B, ApoA1, ολική χοληστερόλη, LDL-χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια.Αντίθετα διαπιστώσαμε αρνητική συσχέτιση της tHcy με την σωματική άσκηση και με τα επίπεδα HDL-χοληστερόλης.Η υιοθέτηση της Μεσογειακής διατροφής φάνηκε να ευνοεί την μείωση των επιπέδων της tHcy. Επίσης τα αποτελέσματα μας έδειξαν θετική συσχέτιση της tHcy με την επιθετικότητα των ατόμων.Τέλος διαπιστώσαμε δοσολογική σχέση μεταξύ των συμπτωμάτων της κατάθλιψης και της βαρύτητάς τους με δείκτες φλεγμονής και πήξης όπως π.χ η ομοκυστεΐνη.Τα ευρήματά μας σίγουρα δεν αποτελούν αποδείξεις αιτιολογικής συσχέτισης της υπερομοκυστεϊναιμίας με τη καρδιαγγειακή νόσο-γιά αυτό απαιτούνται νέες προοπτικές μελέτες-αλλά μπορεί να συμβάλλουν στην έρευνα για τον ρόλο της στη πρόκληση καδιαγγειακής νόσου.

Καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου
Heart disease risk factors
Attica study
Ομοκυστεΐνη
Μελέτη Αττική
Homocysteine

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)