Ανοσοϊστοχημικοί δείκτες ως προγνωστικοί παράγοντες στον καρκίνο του παγκρέατος

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2015 (EN)
Immunohistochemical markers as prognostic factors in pancreatic cancer
Ανοσοϊστοχημικοί δείκτες ως προγνωστικοί παράγοντες στον καρκίνο του παγκρέατος

Τσιαουσίδου, Αναστασία
Tsiaousidou, Anastasia

Το παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα αποτελεί ένα από τα πιο επιθετικά νεοπλάσματα του γαστρεντερικού σωλήνα. Η ικανότητα να προβλέψει κανείς ποιοι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την χειρουργική θεραπεία και την χημειοθεραπεία θα ήταν ένα πολύ χρήσιμο κλινικό εργαλείο.Υλικό και μέθοδος: Μελετήθηκαν σαράντα ένας ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε θεραπευτική παγκρεατεκτομή για παγκρεατικό καρκίνο. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις πιθανοί μοριακοί δείκτες: οι εκφράσεις των πρωτεϊνών B7H4, HSP27 και DJ-1 στα δείγματα ιστών των ασθενών αυτών με τη χρήση της μεθόδου της ανοσοϊστοχημείας, ενώ αναλύθηκαν τα κλινικά και παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά τους.Αποτελέσματα: Η έκφραση των τριών υπό μελέτη αντιγόνων συσχετίζεται με αρνητική επίδραση στην πρόγνωση των ασθενών μετά από χημειοθεραπεία με γεμσιταμπίνη. Επιπλέον, οι ασθενείς που εξέφρασαν την B7H4 πρωτεΐνη είχαν χειρότερη πρόγνωση από αυτούς που δεν την εξέφρασαν.Συμπεράσματα: Οι πρωτεΐνες B7H4, DJ-1 και HSP27 παρουσιάζονται ως πιθανοί προγνωστικοί δείκτες έκφρασης της αντίστασης των ασθενών με παγκρεατικό καρκίνο στην χημειοθεραπεία με γεμσιταμπίνη. Η B7H4 πρωτεΐνη αποτελεί ανεξάρτητο αρνητικό προγνωστικό βιολογικό δείκτη για την εξέλιξη της πορείας των ασθενών με παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα.
Pancreatic cancer (PC) is one of the most lethal tumors of the gastrointestinal tract. The ability to predict which patients would benet most from surgical intervention and chemotherapy would be a great clinical tool. A large number of potential markers have been identied lately in pancreatic cancer and their clinical utilities as prognostic tools are under investigation.Methods: We recruited 41 patients who had undergone radical surgical resection for PC. To investigate the prognostic factors, we evaluated 3 possible markers: B7H4, HSP27 and DJ-1 protein expressions in the tissue specimens of these 41 patients by immunohistochemistry and analyzed the clinical and pathological features of these specimens.Results: The expression of the three antigens was independently associated with a negative impact of chemotherapy with gemcitabine on patient’s survival. Moreover, patients who overexpressed B7H4 hadworse prognosis than the ones who did not.Conclusions: B7H4, DJ-1 and HSP27 could possibly be used as prognostic markers that express resistance of pancreatic cancer patients to chemotherapy with gemcitabine. B7H4 is an independent negative prognostic factor of survival for patients with pancreatic cancer.

Καρκίνος παγκρέατος
Pancreatic cancer

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2015


Democritus University of Thrace (DUTH)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)