Ένα υπολογιστικό μοντέλο για την ενσωμάτωση συναισθηματικής ευαισθητοποίησης σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
A computational model to embed emotion awareness into e-learning environments
Ένα υπολογιστικό μοντέλο για την ενσωμάτωση συναισθηματικής ευαισθητοποίησης σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης

Φειδάκης, Μιχαήλ
Feidakis, Michalis

E-learning
Αυτοαναφορά συναισθήματος
Computational models
Συναισθηματική υπολογιστική
Computer supported collaborative learning (CSCL)
Ηλεκτρονική μάθηση
Emotion awareness
Συναισθηματική ανατροφοδότηση
Συναισθηματική ευαισθητοποίηση
Affective e-learning
Affective computing
Affective feedback
Υπολογιστικό μοντέλο
Συναισθηματική ηλεκτρονική μάθηση
Ομαδο-συνεργατική ηλεκτρονική μάθηση
Emotion self reporting

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

English

2013


Institutes outside Greece
Ιδρύματα Εξωτερικού*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)