Η θεατρική κίνησις εις το Παρίσι

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1903 (EL)
Η θεατρική κίνησις εις το Παρίσι (EL)

Le Brun, Roger

παρουσίαση του Roger Le Brun, Γάλλος λογογράφος και κριτικός. Το κείμενο αναφέρει ημερομηνία και τόπο γραφής: "Παρίσιοι, Ιανουάριος 1903". (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
κριτική (EL)

Θέατρο, Γαλλία, Παρίσι (EL)
Le Brun, Roger (1877- ) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Κριτική

1903-02-01


Κριτική (EL)

Κριτική; Τόμ. 1, Αρ. 3 (1903); 80-84 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.