Οι ποιηταί μας : Ιωάννης Γρυπάρης

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1903 (EL)
Οι ποιηταί μας : Ιωάννης Γρυπάρης (EL)

Νιρβάνας, Παύλος

"συνέχεια από το πέμπτον τεύχος". Περιλαμβάνει αποσπάσματα από ποιήματα του Ι. Γρυπάρη (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
κριτική (EL)

ποίηση, Ιωάννης Γρυπάρης, ποιητική (EL)
Νιρβάνας, Παύλος (1866-1937) (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Κριτική

1903-04-01


Κριτική (EL)

Κριτική; Τόμ. 1, Αρ. 7 (1903); 212-219 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.