Κριτικές λεπτολογίες : μελέτη του Γάλλου ακαδημαϊκού Αιμ. Φαγκιέ

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αποθετήριο :
Πλειάς
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1903 (EL)
Κριτικές λεπτολογίες : μελέτη του Γάλλου ακαδημαϊκού Αιμ. Φαγκιέ (EL)

Ζητουνιάτης, Πέτρος; διασκ.
Φαγκιέ, Αιμ.

"συνέχεια από το προηγ. φύλλο" (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
κριτική, λογοτεχνία, μυθιστόρημα, Voltaire, Sainte-Beuve (EL)

Faguet, Émile (1847-1916) (EL)
Ζητουνιάτης, Πέτρος (1875-1909) (EL)
μελέτη (EL)

Πανεπιστήμιο Πατρών (EL)
University of Patras (EN)

Κριτική

1903-07-01


Κριτική (EL)

Κριτική; Τόμ. 1, Αρ. 13 (1903); 393-398 (EL)

Η χρήση της ψηφιακής μορφής του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.