Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Η ενηλικίωση μιας γενιάς. Νέοι και νέες στην Κατοχή και στην Αντίσταση

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Η ενηλικίωση μιας γενιάς. Νέοι και νέες στην Κατοχή και στην Αντίσταση (EL)

Δρουμπούκη, Αννα-Μαρία

Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Η ενηλικίωση μιας γενιάς. Νέοι και νέες στην Κατοχή καιστην Αντίσταση, Σειρά: Ιστορία και πολιτική, εκδ. Βιβλιοπωλείου της Εστίας,Αθήνα 2009, σελ. 556 + 8 σ. φωτογραφικό ένθετο (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Κοινωνιολογία (EL)

Συντακτική Επιτροπή Επιστήμης και Κοινωνίας (EL)
Editorial Board of Science and Society: Journal of Political and Moral Theory (EN)

Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

2016-06-15


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Vol 22-23 (2009): Research and Innovation; 250-256 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol 22-23 (2009): Research and Innovation; 250-256 (EN)

Copyright (c) 2016 Αννα-Μαρία Δρουμπούκη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.