Ευτυχία Τεπέρογλου, Οι άλλες ‘εθνικές’ εκλογές. Αναλύοντας τις Ευρωεκλογές στην Ελλάδα, 1981-2014, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2016, 613 σελ.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Ευτυχία Τεπέρογλου, Οι άλλες ‘εθνικές’ εκλογές. Αναλύοντας τις Ευρωεκλογές στην Ελλάδα, 1981-2014, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2016, 613 σελ. (EL)

Τσίρμπας, Γιάννης

[ Δε διατίθεται περίληψη / no abstract available] (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Συντακτική Επιτροπή Επιστήμης και Κοινωνίας (EL)
Editorial Board of Science and Society: Journal of Political and Moral Theory (EN)

Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

2017-02-12


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Vol 35 (2017): ; 236-242 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol 35 (2017): ; 236-242 (EN)

Copyright (c) 2017 Γιάννης Τσίρμπας (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.