Θετικές επιπτώσεις από την προσαρμογή της ισοτιμίας και την ένταξη της δραχμής στον ευρωπαϊκό μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

1998 (EN)
Θετικές επιπτώσεις από την προσαρμογή της ισοτιμίας και την ένταξη της δραχμής στον ευρωπαϊκό μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών

Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Δημοσιονομική πολιτική
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημοσιονομικά
Πληθωρισμός

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1998-06-01

A1S5_ONEEthKoiSyz_F1Τ4

1998 Οικονομική Νομισματική Ένωση- Εθνικό Κοινοβούλιο/ Συζήτηση (EL)
1998 Economic and Monetary Union- National Parliament/ Discussion (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)