Εθνικό Συμβούλιο Αυτοδιοίκησης του Κόμματος

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2002 (EL)
Εθνικό Συμβούλιο Αυτοδιοίκησης του Κόμματος

Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Δελτίο Τύπου
Κείμενο

Ηθική της πολιτικής ζωής
Εκσυγχρονισμός
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τοπική αυτοδιοίκηση
Τοπικές εκλογές
Οικονομική ζωή
Δημόσια διοίκηση
Διαίρεση σε διοικητικές περιφέρειες
Πολιτική ζωή
Πολιτικά κόμματα
Αποκέντρωση
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Κοινωνικά θέματα

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

2002-07-07

A1S5_ArthLogOmi_F7Τ27

1996-2004 Άρθρα/ Λόγοι/ Ομιλίες (EL)
1996-2004 Articles/ Speeches/ Lectures (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.