Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βιέννης : Συμπεράσματα της Προεδρίας

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1998 (EL)
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βιέννης : Συμπεράσματα της Προεδρίας

χ.ο. (EL)

Πρακτικό
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Πολιτική απασχόλησης
Δίκαιο
Απασχόληση και εργασία
Ευρωπαϊκή Ένωση
Αθλητισμός
Οικονομική ζωή
Οικονομική πολιτική
Πολιτική ζωή
Εξωτερική πολιτική
Αγορά
Διεθνείς σχέσεις
Κοινωνικά θέματα
Δικαιώματα του ανθρώπου

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1998-12

A1S5_EurSymVie_F1Τ1

1998 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο- Βιέννη (EL)
1998 European Council- Vienna (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.