Το μητρώο και η μήτρα: Το ΑΓΡΟ-γκέητ και οι κωφάλαλοι

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Article (EN)

1987 (EN)
Το μητρώο και η μήτρα: Το ΑΓΡΟ-γκέητ και οι κωφάλαλοι

Πλωρίτης, Μάριος (1919-2006) (EL)

Άρθρο
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Δίκαιο
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Δημοσιονομικά
Οικονομική ζωή

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1987-08-16

A1S4_YpethoAgrExa_F1Τ29

Το Βήμα, σ. 11
1983-1987 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας/ Αγροτικές εξαγωγές (EL)
1983-1987 National Economy Ministry/ Agricultural exports (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)