Σάτυροι σε μουσικές σκηνές.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1997 (EN)
Σάτυροι σε μουσικές σκηνές.

Μόσχου, Γεωργία - Αντωνία

Βουτυρά, Αλεξάνδρα

Διπλωματική εργασία

Ελλάδα -- Αρχαιότητες
Μουσική στην τέχνη
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

1997-10-23


2016-04-15T11:52:47Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)