Αρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού : τριμηνιαίον περιοδικόν σύγγραμμα εκδιδόμενον υπό επιτροπής θρακών.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΑρχείον του θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού : τριμηνιαίον περιοδικόν σύγγραμμα εκδιδόμενον υπό επιτροπής θρακών.

Παπαχρηστοδούλου, Πολύδωρος

Περιοδικό

Θράκη (Ελλάδα) -- Ιστορία -- Περιοδικά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

1934-


Εταιρεία Θρακικών Μελετών

2017-11-20T09:40:35Z

Κυρκούδης, Θεόδωρος

Ψηφιοποιημένη συλλογή: Βιβλιοθήκη Τμήματος Μουσικών Σπουδών*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)