Μια προσταγή μεγάλη προστάζει ο βασιλιάς.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2017 (EN)
Μια προσταγή μεγάλη προστάζει ο βασιλιάς.

Μαρίνος, Γιάννης (τραγούδι) = Marinos, Yiannis (singer)

Recording, oral

Χαλκιδική
Chalkidiki
Ιερισσός
Ierissos
Ιστορικά
Historical

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2017-12-20


2017-12-20T09:48:15Z

Αρχείο Χρηστάρα Παναγιώτα - Χαρά (ηχογράφηση) = Archive Christara Panayota - Chara (recording)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)